Zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke www.watchmark.com

1. Všeobecné informácie

1. Prevádzkovateľom služby Watchmark je spoločnosť AMPLITON Odborné praxe pre sluchové protézy Grzegorz Dubrowski (AMPLITON Specialist Practices for Hearing Prosthetics Grzegorz Dubrowski)

2. Služba používa nasledujúce metódy na získavanie informácií o používateľoch a ich správaní:

a. Prostredníctvom informácií dobrovoľne zadaných do formulárov.

b. Ukladaním súborov cookie (tzv. “cookies”) do koncových zariadení.

c. Zhromažďovaním protokolov webového servera prevádzkovateľom hostingu AMPLITON Odborné praxe pre sluchové protézy Grzegorz Dubrowski, fungujúcim pod adresou Watchmark.pl.

2. Informácie vo formulároch
1. Služba zhromažďuje informácie poskytnuté používateľom dobrovoľne.

2. Služba môže tiež ukladať informácie o parametroch pripojenia (časová pečiatka, IP adresa).

3. Údaje vo formulári nebudú sprístupnené tretím stranám s výnimkou súhlasu používateľa.

4. Údaje uvedené vo formulári môžu tvoriť súbor potenciálnych zákazníkov, ktorých Prevádzkovateľ služby eviduje v registri vedenom Generálnym inšpektorom pre ochranu osobných údajov.

5. Údaje poskytnuté vo formulári sa spracúvajú na účel vyplývajúci z funkcie konkrétneho formulára, napr. za účelom vykonania procesu žiadosti o službu alebo obchodného kontaktu.

6. Údaje zadané vo formulároch môžu byť odovzdané subjektom technicky vykonávajúcim určité služby – ide najmä o odovzdanie informácií o držiteľovi registrovanej domény subjektom, ktoré sú prevádzkovateľmi internetových domén (predovšetkým Vedecká a akademická počítačová sieť j.b.r – NASK), službám obsluhujúcim platby alebo iným subjektom, s ktorými Prevádzkovateľ služby v tomto rozsahu spolupracuje.

3. Informácie o súboroch cookie
1. Webová stránka používa súbory cookie.

2. Súbory cookie sú počítačové údaje, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia Používateľa služby a sú určené na používanie webových stránok služby. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia v koncovom zariadení a jedinečné číslo.

3. Subjektom, ktorý ukladá na koncové zariadenie Používateľa služby súbory cookie a má k nim prístup, je prevádzkovateľ služby.

4. Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:

a) vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako Používatelia webových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;

b) udržiavanie relácie Používateľa webovej lokality (po prihlásení), vďaka ktorej nemusí Používateľ na každej podstránke webovej lokality opätovne zadávať prihlasovacie meno a heslo;

c) Definovanie profilu Používateľa s cieľom zobrazovať mu prispôsobené materiály v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.

5. V rámci webovej lokality sa používajú dva hlavné typy súborov cookie: “relácie” (session cookies) a “trvalé” (persistent cookies). (trvalé súbory cookie). “Relačné” súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej lokality alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). “Trvalé” súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení Používateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich Používateľ nevymaže.

6. Softvér na prehliadanie webových stránok (internetový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie v koncovom zariadení Používateľa. Používatelia webových stránok môžu v tomto ohľade zmeniť svoje nastavenia. Internetový prehliadač umožňuje vymazanie súborov cookie. Súbory cookie je možné zablokovať aj automaticky. Podrobné informácie o tejto téme sú uvedené v nápovede alebo dokumentácii internetového prehliadača.

7. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na Webovej lokalite.

8. Súbory cookie umiestnené v koncovom zariadení Používateľa služby a používané môžu byť aj inzerentmi a partnermi spolupracujúcimi s Prevádzkovateľom služby.

9. Odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby ste sa oboznámili so zásadami používania súborov cookie používaných v štatistikách: Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics

10. Súbory cookie môžu používať reklamné siete, najmä spoločnosť Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených vášmu používaniu webovej lokality. Na tento účel môžu ukladať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo o čase strávenom na konkrétnej stránke.

11. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách používateľa, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, používateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nasledujúceho nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/.

4. Denníky servera

1. Informácie o určitom správaní používateľa podliehajú zaznamenávaniu na úrovni servera. Tieto údaje sa používajú výlučne na správu služby a na zabezpečenie čo najefektívnejšej prevádzky poskytovaných hostingových služieb.

2. Zobrazené zdroje sú identifikované pomocou adries URL. Okrem toho sa môžu zaznamenávať nasledujúce údaje:

a) čas príchodu požiadavky,

b) čas odoslania odpovede,

c) Názov klientskej stanice – identifikácia prostredníctvom protokolu HTTP,

d) informácie o chybách, ktoré sa vyskytli počas transakcie HTTP,

e) adresa URL stránky, ktorú používateľ predtým navštívil (odkaz na odkaz), v prípade, že prístup na webovú lokalitu bol uskutočnený prostredníctvom odkazu,

f) informácie o prehliadači,

g) informácie o IP adrese.

3. Uvedené údaje nie sú spojené s konkrétnymi osobami, ktoré si stránky prezerajú.

4. Tieto údaje sa používajú výlučne na účely správy servera.

5. Zverejňovanie údajov

a. Údaje sa sprístupňujú tretím stranám len v medziach zákona.

b. Údaje umožňujúce identifikáciu fyzickej osoby sa poskytujú len so súhlasom tejto osoby.

c. Prevádzkovateľ môže byť požiadaný o poskytnutie informácií zozbieraných webovou stránkou oprávneným orgánom na základe zákonných požiadaviek v rozsahu žiadosti.

6. Správa súborov cookie – ako udeliť a odvolať súhlas v praxi?

1. Ak si neželáte dostávať súbory cookie, môžete zmeniť nastavenia prehliadača. Stanovujeme, že vypnutie súborov cookie potrebných na overovacie procesy, bezpečnosť, udržiavanie preferencií používateľa môže sťažiť a v krajnom prípade znemožniť používanie webových stránok

2. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte svoj prehliadač/systém z nižšie uvedeného zoznamu a postupujte podľa pokynov:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

Informácie o riešení sporov online podľa článku 14 ods. 1 ODR (online riešenie sporov)

Európska komisia poskytuje spotrebiteľom možnosť riešiť spory z elektronického obchodu podľa článku 14 ods. 1 ODR (online riešenie sporov) na jednej z platforiem. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slúži ako miesto, kde sa spotrebitelia môžu pokúsiť dosiahnuť mimosúdnu dohodu o sporoch vyplývajúcich z online nákupov a zmlúv o poskytovaní služieb.