Privacybeleid van de website www.watchmark.com​

1. Algemene informatie

1. De exploitant van de Watchmark-dienst is AMPLITON Praktijk voor hoorprothetiek Grzegorz Dubrowski (AMPLITON Specialist Practices for Hearing Prosthetics Grzegorz Dubrowski).

2. De dienst gebruikt de volgende methoden om informatie over gebruikers en hun gedrag te verkrijgen:

a. Door de informatie die vrijwillig in de formulieren is ingevuld.

b. Door cookiebestanden (zogenaamde “cookies”) op de eindapparaten op te slaan.

c. Door webserverlogboeken te verzamelen door de hostingprovider AMPLITON Specjalistyczne Gabinety Protetyki Słuchu Grzegorz Dubrowski, functionerend onder het adres Watchmark.pl

2. Informatie in formulieren
1. De dienst verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker is verstrekt.

2. De service kan ook informatie opslaan over de parameters van de verbinding (tijdstempel, IP-adres).

3. De gegevens in het formulier worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij met toestemming van de gebruiker.

4. Gegevens die in het formulier worden gegeven, kunnen een reeks potentiële klanten vormen, geregistreerd door de Exploitant van de Dienst in het register dat wordt bijgehouden door de Algemene Inspecteur voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

5. Gegevens die in het formulier worden verstrekt, worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van een bepaald formulier, bijvoorbeeld om het proces van serviceverzoek of commercieel contact uit te voeren.

6. Gegevens die in de formulieren zijn ingevoerd, kunnen worden overgedragen aan entiteiten die technisch bepaalde diensten verlenen – met name de overdracht van informatie over de houder van een geregistreerd domein aan entiteiten die de exploitanten van internetdomeinen zijn (vooral het Scientific and Academic Computer Network of jbr – NASK), diensten die betalingen verrichten of andere entiteiten waarmee de Exploitant van de Dienst in deze mate samenwerkt.

3. Informatie over cookies
1. De Website maakt gebruik van cookies.

2. Cookies zijn computergegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen op het uiteindelijke apparaat van de Servicegebruiker en zijn ontworpen om de websites van de Service te gebruiken. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, het tijdstip van opslag op de eindapparatuur en een uniek nummer.

3. Entiteit die cookies op de eindapparatuur van de Dienstgebruiker plaatst en toegang daartoe heeft, is de Dienstverlener.

4. Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

a) het maken van statistieken die helpen begrijpen hoe websitegebruikers websites gebruiken, waardoor hun structuur en inhoud kunnen worden verbeterd;

b) Het onderhouden van een sessie van de Websitegebruiker (na inloggen), waardoor een Gebruiker zijn login en wachtwoord niet opnieuw hoeft in te voeren op elke subpagina van de Website;

c) Het definiëren van een gebruikersprofiel om hem/haar aangepaste materialen weer te geven in advertentienetwerken, in het bijzonder het Google-netwerk.

5. Er zijn twee hoofdtypen cookies die binnen de Website worden gebruikt: “sessie” (sessiecookies) en “permanente” (permanente cookies). (permanente cookies). Sessie”-cookies zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen in de eindapparatuur van de Gebruiker tot het uitloggen, het verlaten van de website of het uitschakelen van de software (webbrowser). “Permanente” cookies worden opgeslagen in de eindapparatuur van de Gebruiker voor de tijd die is gespecificeerd in de parameters van cookies of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.

6. Browsersoftware (internetbrowser) staat meestal standaard de opslag van cookies in de eindapparatuur van de Gebruiker toe. Gebruikers van de Website kunnen hun instellingen in dit verband wijzigen. De internetbrowser maakt het mogelijk om cookies te verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp vindt u in de help of documentatie van de internetbrowser.

7. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen een deel van de functionaliteit die beschikbaar is op de Website beïnvloeden.

8. Cookies die in de eindapparatuur van de Dienstgebruiker worden geplaatst en worden gebruikt, kunnen ook worden gebruikt door adverteerders en partners die samenwerken met de Dienstverlener.

9. We raden aan het privacybeleid van deze bedrijven te lezen om meer te weten te komen over de principes van het gebruik van cookies die worden gebruikt in statistieken: Google Analytics Privacybeleid

10. Cookies kunnen worden gebruikt door advertentienetwerken, in het bijzonder Google, om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op uw gebruik van de Website. Voor dit doel kunnen ze informatie opslaan over het navigatiepad van de gebruiker of de tijd die op een bepaalde pagina is doorgebracht.

11. Met betrekking tot de informatie over gebruikersvoorkeuren verzameld door het Google-advertentienetwerk, kan de gebruiker de informatie die voortvloeit uit cookies bekijken en bewerken met behulp van de volgende tool: https://www.google.com/ads/preferences/.

4. Serverlogboeken

1. Informatie over bepaald gebruikersgedrag is onderhevig aan logging op de serverlaag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheer van de dienst en om de meest efficiënte werking van de geleverde hostingdiensten te verzekeren.

2. De bekeken bronnen worden geïdentificeerd door URL’s. Daarnaast kan het volgende worden geregistreerd:

a) Tijdstip van aankomst van het verzoek,

b) Tijdstip van verzending van het antwoord,

c) De naam van het clientstation – identificatie via het HTTP-protocol,

d) Informatie over fouten die zijn opgetreden tijdens de HTTP-transactie,

e) URL-adres van de pagina die eerder door de gebruiker is bezocht (verwijzende link), in het geval dat toegang tot de website is verkregen via een link,

f) Informatie over uw browser,

g) Informatie over het IP-adres.

3. Bovenstaande gegevens zijn niet gekoppeld aan specifieke personen die de pagina’s bekijken.

4. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheer van de server.

5. Openbaarmaking van gegevens

a. Gegevens worden alleen binnen de grenzen van de wet aan derden verstrekt.

b. Gegevens die de identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken, worden alleen verstrekt met toestemming van die persoon.

c. De Exploitant kan worden verplicht om door de Website verzamelde informatie te verstrekken aan bevoegde instanties op basis van rechtmatige verzoeken in het kader van het verzoek.

6. Beheer van cookies – hoe toestemming geven en intrekken in de praktijk?

1. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browserinstellingen wijzigen. We bepalen dat het uitschakelen van cookies die nodig zijn voor authenticatieprocessen, beveiliging, onderhoud van gebruikersvoorkeuren het gebruik van de websites kan belemmeren en in extreme gevallen onmogelijk kan maken

2. Om uw cookie-instellingen te beheren, selecteert u uw browser/systeem uit de onderstaande lijst en volgt u de instructies:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

Informatie over onlinegeschillenbeslechting op grond van artikel 14, lid 1, ODR (onlinegeschillenbeslechting)

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen over e-commerce op grond van artikel 14, lid 1, ODR (Online Dispute Resolution), op een van de platforms op te lossen. Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als een plaats waar consumenten kunnen proberen om buitengerechtelijke overeenstemming te bereiken over geschillen die voortvloeien uit online aankopen en servicecontracten.