Zásady ochrany osobních údajů webových stránek www.watchmark.com​

1. Obecné informace

1. Provozovatelem služby Watchmark je odborný pracovník společnosti AMPLITON pro protetiku sluchu Grzegorz Dubrowski (AMPLITON Specialist Practices for Hearing Prosthetics Grzegorz Dubrowski).

2. Služba získává informace o uživatelích a jejich chování následujícími způsoby:

a. Prostřednictvím informací dobrovolně zadaných do formulářů.

b. Ukládáním souborů cookie (tzv. „cookies“) v koncových zařízeních.

c. Shromažďováním protokolů webového serveru provozovatelem hostingu AMPLITON Specjalistyczne Gabinety Protetyki Słuchu Grzegorz Dubrowski, fungujícím pod adresou Watchmark.pl

2. Informace ve formulářích
1. Služba shromažďuje informace poskytnuté dobrovolně uživatelem.

2. Služba může také ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa).

3. Údaje ve formuláři nebudou zpřístupněny třetím osobám, s výjimkou souhlasu uživatele.

4. Údaje uvedené ve formuláři mohou tvořit množinu potenciálních zákazníků, evidovaných Provozovatelem Služby v registru vedeném Generálním inspektorem ochrany osobních údajů.

5. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem provedení procesu poptávky služby nebo obchodního kontaktu.

6. Údaje zapsané ve formulářích mohou být předány subjektům technicky vykonávajícím některé služby – zejména se jedná o předání údajů o držiteli registrované domény subjektům, které jsou provozovateli internetových domén (především Vědecká a akademická počítačová síť jbr – NASK), služby obsluhující platby nebo jiné subjekty, se kterými Provozovatel služby v tomto rozsahu spolupracuje.

3. Informace o cookies
1. Web používá soubory cookie.

2. Cookies jsou počítačová data, zejména textové soubory, které jsou ukládány v konečném zařízení Uživatele Služby a jsou určeny k používání webových stránek Služby. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, čas jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

3. Subjekt umisťující na koncové zařízení uživatele služby cookies a přístup k nim je provozovatel služby.

4. Soubory cookie se používají pro následující účely:

a) vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšení jejich struktury a obsahu;

b) udržování relace Uživatele Webu (po přihlášení), díky které Uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webu;

c) Definování uživatelského profilu za účelem zobrazování přizpůsobených materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google.

5. Na webových stránkách se používají dva hlavní typy souborů cookie: „relace“ (soubory cookie relace) a „trvalé“ (trvalé soubory cookie). (trvalé soubory cookie). Cookies relace“ jsou dočasné soubory, které jsou ukládány v koncovém zařízení Uživatele do doby odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ cookies jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech cookies nebo dokud je Uživatel nevymaže.

6. Software pro prohlížení webu (internetový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání cookies do koncového zařízení Uživatele. Uživatelé Webu mohou v tomto ohledu změnit svá nastavení. Internetový prohlížeč umožňuje mazat cookies. Je také možné blokovat cookies automaticky. Podrobné informace k tomuto tématu jsou obsaženy v nápovědě nebo dokumentaci internetového prohlížeče.

7. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

8. Cookies umístěné v koncovém zařízení Uživatele služby a jejich využívání mohou být také inzerenty a partnery spolupracujícími s Provozovatelem služby.

9. Doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste se dozvěděli o zásadách používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics

10. Soubory cookie mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména společností Google, k zobrazování reklam přizpůsobených vašemu používání webových stránek. Za tímto účelem mohou ukládat informace o navigační cestě uživatele nebo době strávené na konkrétní stránce.

11. S ohledem na informace o uživatelských preferencích shromážděné reklamní sítí Google může uživatel prohlížet a upravovat informace vyplývající z cookies pomocí následujícího nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.

4. Protokoly serveru

1. Informace o určitém chování uživatelů podléhají protokolování na vrstvě serveru. Tyto údaje slouží výhradně k administraci služby a k zajištění co nejefektivnějšího provozu poskytovaných hostingových služeb.

2. Prohlížené zdroje jsou identifikovány pomocí URL. Kromě toho lze zaznamenat následující:

a) čas doručení žádosti,

b) čas odeslání odpovědi,

c) název klientské stanice – identifikace protokolem HTTP,

d) informace o chybách, ke kterým došlo během transakce HTTP,

e) URL adresa stránky dříve navštívené uživatelem (referer link), v případě, že byl přístup na Webovou stránku uskutečněn prostřednictvím odkazu,

f) informace o vašem prohlížeči,

g) Údaje o IP adrese.

3. Výše uvedené údaje nejsou spojeny s konkrétními osobami prohlížejícími stránky.

4. Tyto údaje slouží výhradně pro účely správy serveru.

5. Zpřístupnění údajů

a. Údaje mohou být poskytnuty třetím stranám pouze v mezích zákona.

b. Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou poskytovány pouze se souhlasem této osoby.

c. Provozovatel může být požádán o poskytnutí informací shromážděných Webem oprávněným orgánům na základě zákonných žádostí v rámci žádosti.

6. Správa cookies – jak udělit a odvolat souhlas v praxi?

1. Pokud si nepřejete přijímat cookies, můžete změnit nastavení svého prohlížeče. Prohlašujeme, že zakázání souborů cookie nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení, udržování uživatelských preferencí může bránit a v extrémních případech znemožnit používání webových stránek

2. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte svůj prohlížeč/systém ze seznamu níže a postupujte podle pokynů:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

Informace o online řešení sporů podle čl. 14 odst. 1 ODR (online řešení sporů)

Evropská komise poskytuje spotřebitelům možnost řešit spory elektronického obchodu podle čl. 14 odst. 1 ODR (Online Dispute Resolution) na jedné z platforem. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako místo, kde se spotřebitelé mohou pokusit dosáhnout mimosoudní dohody o sporech z online nákupů a smluv o poskytování služeb.