Integritetspolicy för webbplatsen www.watchmark.com

1. Allmän information

1. Operatören av Watchmark-tjänsten är AMPLITON Specialist i hörselproteser Grzegorz Dubrowski (AMPLITON Specialist Practices for Hearing Prosthetics Grzegorz Dubrowski).

2. Tjänsten använder följande metoder för att få information om användarna och deras beteende:

a. Genom den information som frivilligt anges i formulären.

b. Genom att lagra cookie-filer (så kallade ”cookies”) i slutenheterna.

c. Genom att samla in webbserverloggar av värdoperatören AMPLITON Specialist i hörselproteser Grzegorz Dubrowski, som fungerar under adressen Watchmark.pl.

2. Information i formulär
1. Tjänsten samlar in information som frivilligt lämnas av användaren.

2. Tjänsten kan också spara information om parametrarna för anslutningen (tidsstämpel, IP-adress).

3. Uppgifterna i formuläret kommer inte att göras tillgängliga för tredje part annat än med användarens samtycke.

4. Uppgifter som lämnas i formuläret kan utgöra en uppsättning potentiella kunder, som registreras av Tjänstens operatör i det register som förs av generalinspektören för skydd av personuppgifter.

5. Uppgifter som lämnas i formuläret behandlas för det ändamål som följer av funktionen hos ett visst formulär, t.ex. för att genomföra processen för begäran om tjänster eller kommersiell kontakt.

6. Uppgifter som lämnas i formuläret kan överföras till enheter som tekniskt utför vissa tjänster – i synnerhet gäller detta överföring av information om innehavaren av en registrerad domän till enheter som är operatörer av Internetdomäner (framför allt Scientific and Academic Computer Network of j.b.r – NASK), tjänster som sköter betalningar eller andra enheter som Tjänsteoperatören i denna utsträckning samarbetar med.

3. Information om kakor
1. Webbplatsen använder cookies.

2. Cookies är datadata, i synnerhet textfiler, som lagras i Tjänstens användares slutenhet och som är utformade för att använda Tjänstens webbplatser. Cookies innehåller vanligtvis namnet på den webbplats från vilken de kommer, tidpunkten för lagring av dem i slututrustningen och ett unikt nummer.

3. Enhet som placerar cookies på Tjänstanvändarens terminalutrustning och har tillgång till dem är Tjänstens operatör.

4.Cookies används för följande ändamål:

a) Skapande av statistik som hjälper till att förstå hur Webbplatsanvändare använder webbplatser, vilket gör det möjligt att förbättra deras struktur och innehåll;

b) Upprätthållande av en session för webbplatsanvändaren (efter inloggning), tack vare vilken användaren inte behöver ange inloggning och lösenord på nytt på varje undersida på webbplatsen;

c) Definition av en användarprofil för att kunna visa honom/henne skräddarsytt material i annonsnätverk, särskilt Google-nätverket.

5. Det finns två huvudtyper av cookies som används på webbplatsen: ”session” (sessionscookies) och ”permanenta” (beständiga cookies). (beständiga cookies). ”Sessionscookies” är tillfälliga filer som lagras i användarens terminalutrustning tills han eller hon loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsaren). ”Permanenta” cookies lagras i användarens terminalutrustning under den tid som anges i parametrarna för cookies eller tills de raderas av användaren.

6. Webbläsarprogramvara (webbläsare) tillåter vanligtvis lagring av cookies i användarens terminalutrustning som standard. Användare av webbplatsen kan ändra sina inställningar i detta avseende. Internetwebbläsaren gör det möjligt att radera cookies. Det är också möjligt att blockera cookies automatiskt. Detaljerad information om detta finns i webbläsarens hjälp eller dokumentation.

7. Begränsningar av användningen av cookies kan påverka vissa av de funktioner som finns tillgängliga på webbplatsen.

8. Cookies som placeras i Tjänstanvändarens terminalutrustning och som används kan också vara av annonsörer och partners som samarbetar med Tjänsteoperatören.

9. Vi rekommenderar att du läser dessa företags sekretesspolicyer för att få information om principerna för användning av cookies som används i statistiken: Google Analytics sekretesspolicy

10. Cookies kan användas av annonsnätverk, särskilt Google, för att visa annonser som är anpassade till din användning av webbplatsen. För detta ändamål kan de lagra information om användarens navigeringsväg eller den tid som spenderas på en viss sida.

11. När det gäller den information om användarpreferenser som samlas in av Googles annonsnätverk kan användaren se och redigera den information som kommer från cookies med hjälp av följande verktyg: https://www.google.com/ads/preferences/.

4. Serverloggar

1. Information om visst användarbeteende är föremål för loggning på serverlagret. Dessa uppgifter används uteslutande för administrationen av tjänsten och för att säkerställa att de tillhandahållna webbhotellstjänsterna fungerar så effektivt som möjligt.

2. Resurserna som ses identifieras med hjälp av webbadresser. Dessutom kan följande registreras:

a) Tidpunkt för när begäran anlände,

b) Tidpunkt för avsändande av svaret,

c) Namnet på klientstationen – identifiering via HTTP-protokollet,

d) Information om fel som uppstått under HTTP-transaktionen,

e) URL-adressen till den sida som användaren tidigare har besökt (referer-länk), i händelse av att åtkomsten till webbplatsen skedde via en länk,

f) Information om din webbläsare,

g) Information om IP-adressen.

3. Ovanstående uppgifter är inte kopplade till specifika personer som tittar på sidorna.

4. Dessa uppgifter används endast för att administrera servern.

5. Utlämnande av uppgifter

a. Uppgifter får endast lämnas ut till tredje part inom lagens gränser.

b. Uppgifter som gör det möjligt att identifiera en fysisk person lämnas endast ut med den personens samtycke.

c. Operatören kan vara skyldig att lämna ut uppgifter som samlats in av webbplatsen till behöriga organ på grundval av lagliga förfrågningar inom ramen för förfrågningens räckvidd.

6. Hantering av cookies – hur ger och återkallar man samtycke i praktiken?

1. Om du inte vill ta emot cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Vi föreskriver att om du inaktiverar cookies som är nödvändiga för autentiseringsprocesser, säkerhet, upprätthållande av användarpreferenser kan det hindra och i extrema fall göra det omöjligt att använda webbplatserna.

2. För att hantera dina cookie-inställningar väljer du din webbläsare/ ditt system i listan nedan och följer instruktionerna:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

Information om tvistlösning online enligt artikel 14.1 ODR (Online Disute Resolution)

Europeiska kommissionen ger konsumenterna möjlighet att lösa tvister inom e-handeln enligt artikel 14.1 ODR (Online Dispute Resolution) på en av plattformarna. Plattformen (http://ec.europa.eu/consumers/odr) fungerar som en plats där konsumenterna kan försöka nå utomrättsliga överenskommelser om tvister som uppstår i samband med onlineköp och tjänsteavtal.