Svetainės www.watchmark.com privatumo politika

1. Bendra informacija

1. „Watchmark” paslaugos operatorius yra AMPLITON Specjalistyczny Gabinety Protetyki Słuchu Grzegorz Dubrowski (AMPLITON Specialistinė klausos protezavimo praktika Grzegorz Dubrowski).

2. Tarnyba naudoja šiuos metodus informacijai apie naudotojus ir jų elgesį gauti:

a. naudodamiesi savanoriškai formose įvesta informacija.

b. Galutiniuose įrenginiuose išsaugodami slapukų failus (vadinamuosius „slapukus”).

c. Prieglobos operatoriui AMPLITON Specjalistyczne Gabinety Protetyki Słuchu Grzegorz Dubrowski, veikiančiam adresu Watchmark.pl, renkant žiniatinklio serverio žurnalus.

2. Informacija formose
1. Paslauga renka naudotojo savanoriškai pateiktą informaciją.

2. Paslauga taip pat gali išsaugoti informaciją apie ryšio parametrus (laiko žymą, IP adresą).

3. Formoje pateikti duomenys nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai yra gautas naudotojo sutikimas.

4. Formoje pateikti duomenys gali sudaryti potencialių klientų rinkinį, kurį Paslaugos operatorius registruoja Generalinio asmens duomenų apsaugos inspektoriaus tvarkomame registre.

5. Duomenys, pateikti formoje, tvarkomi tikslu, kurį lemia konkrečios formos funkcija, pvz., siekiant atlikti paslaugos užsakymo arba komercinio kontakto procesą.

6. Formoje įvesti duomenys gali būti perduodami subjektams, techniškai atliekantiems tam tikras paslaugas – visų pirma tai susiję su informacijos apie registruoto domeno turėtoją perdavimu subjektams, kurie yra interneto domenų operatoriai (visų pirma Mokslinis ir akademinis kompiuterių tinklas j.b.r. – NASK), mokėjimus aptarnaujančioms tarnyboms ar kitiems subjektams, su kuriais Paslaugų operatorius šia apimtimi bendradarbiauja.

3. Informacija apie slapukus
1. Svetainėje naudojami slapukai.

2. Slapukai – tai kompiuteriniai duomenys, visų pirma tekstiniai failai, kurie saugomi galutiniame Paslaugos naudotojo įrenginyje ir yra skirti naudotis Paslaugos interneto svetainėmis. Slapukuose paprastai nurodomas svetainės, iš kurios jie buvo gauti, pavadinimas, jų saugojimo galinėje įrangoje laikas ir unikalus numeris.

3. Paslaugos naudotojo galinėje įrangoje slapukus talpinantis ir prieigą prie jų suteikiantis subjektas yra Paslaugos operatorius.

4.Slapukai naudojami šiais tikslais:

a) statistinių duomenų, padedančių suprasti, kaip svetainės naudotojai naudojasi svetainėmis, kūrimas, o tai leidžia tobulinti jų struktūrą ir turinį;

b) Svetainės naudotojo sesijos (po prisijungimo) išlaikymas, dėl kurio naudotojui nereikia iš naujo įvesti prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename Svetainės tinklalapyje;

c) Naudotojo profilio nustatymas, kad reklamos tinkluose, ypač „Google” tinkle, būtų rodoma jam pritaikyta medžiaga.

5. Svetainėje naudojami dviejų pagrindinių tipų slapukai: „sesijos” (sesijos slapukai) ir „nuolatiniai” (nuolatiniai slapukai). (nuolatiniai slapukai). „Sesijos” slapukai – tai laikini failai, kurie saugomi Vartotojo galinėje įrangoje iki atsijungimo, išėjimo iš svetainės arba programinės įrangos (interneto naršyklės) išjungimo. „Nuolatiniai” slapukai saugomi Vartotojo galinėje įrangoje slapukų parametruose nurodytą laiką arba tol, kol Vartotojas juos ištrina.

6. Interneto naršymo programinė įranga (interneto naršyklė) paprastai leidžia saugoti slapukus Vartotojo galinėje įrangoje pagal numatytuosius nustatymus. Svetainės naudotojai gali keisti savo nustatymus šiuo atžvilgiu. Interneto naršyklėje galima ištrinti slapukus. Taip pat galima automatiškai blokuoti slapukus. Išsami informacija šiuo klausimu pateikiama interneto naršyklės žinyne arba dokumentuose.

7. Slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurioms Svetainės funkcijoms.

8. Paslaugų naudotojo galinėje įrangoje patalpintus ir naudojamus slapukus taip pat gali naudoti reklamuotojai ir su Paslaugų operatoriumi bendradarbiaujantys partneriai.

9. Rekomenduojame perskaityti šių bendrovių privatumo politiką, kad sužinotumėte apie statistikoje naudojamų slapukų naudojimo principus: „Google Analytics” privatumo politika

10. Slapukus gali naudoti reklamos tinklai, ypač „Google”, kad rodytų reklamą, pritaikytą jūsų naudojimuisi Svetaine. Šiuo tikslu jie gali saugoti informaciją apie naudotojo naršymo kelią arba tam tikrame puslapyje praleistą laiką.

11. Dėl „Google” reklamos tinklo surinktos informacijos apie naudotojo nuostatas naudotojas gali peržiūrėti ir redaguoti informaciją, gautą iš slapukų, naudodamasis šia priemone: https://www.google.com/ads/preferences/.

4. Serverio žurnalai

1. Informacija apie tam tikrą naudotojo elgseną registruojama serverio lygmenyje. Šie duomenys naudojami tik paslaugai administruoti ir veiksmingiausiam teikiamų prieglobos paslaugų veikimui užtikrinti.

2. Peržiūrimi ištekliai identifikuojami URL adresais. Be to, galima įrašyti:

a) prašymo gavimo laikas,

b) atsakymo išsiuntimo laikas,

c) Kliento stoties pavadinimas – identifikavimas HTTP protokolu,

d) informacija apie HTTP operacijos metu įvykusias klaidas,

e) naudotojo anksčiau aplankyto puslapio URL adresas (nuoroda), jei į Svetainę patekta per nuorodą,

f) Informacija apie jūsų naršyklę,

g) informacija apie IP adresą.

3. Šie duomenys nesiejami su konkrečiais puslapius žiūrinčiais asmenimis.

4. Šie duomenys naudojami tik serverio administravimo tikslais.

5. Duomenų atskleidimas

a. Duomenys tretiesiems asmenims atskleidžiami tik laikantis teisės aktuose nustatytų apribojimų.

b. Duomenys, leidžiantys nustatyti fizinio asmens tapatybę, teikiami tik gavus to asmens sutikimą.

c. Operatorius gali būti įpareigotas pateikti Svetainėje surinktą informaciją įgaliotoms įstaigoms pagal teisėtus prašymus, neviršijančius prašymo apimties.

6. Slapukų valdymas – kaip praktiškai duoti ir atšaukti sutikimą?

1. Jei nenorite gauti slapukų, galite pakeisti naršyklės nustatymus. Nurodome, kad slapukų, reikalingų autentifikavimo procesams, saugumui, naudotojo nuostatų palaikymui, išjungimas gali apsunkinti, o kraštutiniais atvejais padaryti neįmanomą naudojimąsi svetainėmis.

2. Norėdami tvarkyti slapukų nustatymus, pasirinkite naršyklę/sistemą iš toliau pateikto sąrašo ir vadovaukitės instrukcijomis:

a. „Internet Explorer

b. „Chrome”

c. Safari

d. „Firefox”

e. Opera

f. „Android”

g. „Safari” („iOS”)

h. „Windows Phone

i. Blackberry

Informacija apie ginčų sprendimą internetu pagal 14 straipsnio 1 dalį ODR (ginčų sprendimas internetu)

Europos Komisija suteikia vartotojams galimybę spręsti e. prekybos ginčus pagal 14 straipsnio 1 dalį ODR (ginčų sprendimas internetu) vienoje iš platformų. Ši platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) yra vieta, kurioje vartotojai gali bandyti neteisminiu būdu susitarti dėl ginčų, kylančių dėl pirkimų internetu ir paslaugų sutarčių.