Veebisaidi www.watchmark.com privaatsuspoliitika

1. Üldine teave

1. Teenuse Watchmark operaator on AMPLITON Specjalistyczny Gabinety Protetyki Słuchu Grzegorz Dubrowski (AMPLITON kuulmisproteesi eripraksised Grzegorz Dubrowski).

2. Teenus kasutab kasutajate ja nende käitumise kohta teabe saamiseks järgmisi meetodeid:

a. Vormidesse vabatahtlikult sisestatud teabe kaudu.

b. Lõppseadmetes küpsistefailide (nn “küpsised”) salvestamise teel.

c. Veebiserveri logide kogumise teel, mida teostab veebimajutuse operaator AMPLITON Specjalistyczne Gabinety Protetyki Słuchu Grzegorz Dubrowski, mis tegutseb aadressi Watchmark.pl all.

2. Andmed vormides
1. Teenus kogub kasutaja poolt vabatahtlikult esitatud teavet.

2. Teenus võib salvestada ka teavet ühenduse parameetrite kohta (ajatempel, IP-aadress).

3. Vormis olevaid andmeid ei tehta kolmandatele isikutele kättesaadavaks, välja arvatud kasutaja nõusolekul.

4. Vormis esitatud andmed võivad moodustada potentsiaalsete klientide kogumi, mille teenuse operaator on registreerinud isikuandmete kaitse peainspektori poolt peetavasse registrisse.

5. Vormis esitatud andmeid töödeldakse konkreetse vormi funktsioonist tuleneval eesmärgil, nt teenuse taotlemise või ärikontaktide protsessi läbiviimiseks.

6. Vormidel esitatud andmeid võidakse edastada teatud teenuseid tehniliselt osutavatele üksustele – eelkõige puudutab see registreeritud domeeni omaniku andmete edastamist üksustele, kes on Interneti-domeenide operaatorid (eelkõige j.b.r – NASKi teaduslik ja akadeemiline arvutivõrk), makseid teenindavad teenused või muud üksused, kellega teenuse operaator teeb selles ulatuses koostööd.

3. Teave küpsiste kohta
1. Veebisait kasutab küpsiseid.

2. Küpsised on arvutiandmed, eelkõige tekstifailid, mis salvestatakse Teenuse kasutaja lõppseadmesse ja mis on mõeldud Teenuse veebisaitide kasutamiseks. Küpsised sisaldavad tavaliselt selle veebisaidi nime, millelt nad pärinevad, nende lõppseadmesse salvestamise aega ja unikaalset numbrit.

3. Teenuse kasutaja lõppseadmesse küpsiseid paigutav ja neile juurdepääsu võimaldav üksus on Teenuse operaator.

4. Küpsiseid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

a) statistika koostamiseks, mis aitab mõista, kuidas veebilehe kasutajad kasutavad veebilehti, mis võimaldab parandada nende struktuuri ja sisu;

b) veebilehe kasutaja seansi säilitamine (pärast sisselogimist), tänu millele ei pea kasutaja igal veebilehe alamlehel uuesti sisestama sisselogimist ja parooli;

c) Kasutaja profiili määratlemine, et näidata talle kohandatud materjale reklaamivõrkudes, eelkõige Google’i võrgus.

5. Veebisaidil kasutatakse kahte peamist tüüpi küpsiseid: “seansiküpsised” (seansiküpsised) ja “püsiküpsised” (püsiküpsised). (püsiküpsised). Seansiküpsised” on ajutised failid, mida säilitatakse kasutaja lõppseadmes kuni välja logimiseni, veebilehelt lahkumiseni või tarkvara (veebilehitseja) väljalülitamiseni. “Püsiküpsised” salvestatakse kasutaja lõppseadmesse küpsiste parameetrites määratud ajaks või kuni kasutaja kustutab need.

6. Veebilehitseja tarkvara (internetibrauser) lubab tavaliselt vaikimisi küpsiste salvestamist kasutaja lõppseadmesse. Veebisaidi kasutajad võivad oma sellekohaseid seadistusi muuta. Internetibrauser võimaldab küpsiste kustutamist. Samuti on võimalik küpsised automaatselt blokeerida. Üksikasjalik teave selle kohta on esitatud internetibrauseri abis või dokumentatsioonis.

7. Küpsiste kasutamise piirangud võivad mõjutada mõningaid veebisaidi funktsioone.

8. Teenuse kasutaja lõppseadmesse paigutatud küpsiseid võivad kasutada ka teenuseoperaatoriga koostööd tegevad reklaamijad ja partnerid.

9. Soovitame lugeda nende ettevõtete privaatsuspoliitikat, et tutvuda statistikas kasutatavate küpsiste kasutamise põhimõtetega: Google Analyticsi privaatsuspoliitika

10. Küpsiseid võivad kasutada reklaamivõrgustikud, eelkõige Google, et kuvada veebisaidi kasutamisele kohandatud reklaami. Selleks võivad nad salvestada teavet kasutaja navigeerimisraja või konkreetsel lehel veedetud aja kohta.

11. Google’i reklaamivõrgustiku poolt kogutud teavet kasutaja eelistuste kohta saab kasutaja vaadata ja muuta küpsistest tulenevat teavet, kasutades järgmist vahendit: https://www.google.com/ads/preferences/.

4. Serveri logid

1. Teave teatud kasutajakäitumise kohta logitakse serveri tasandil. Neid andmeid kasutatakse ainult teenuse haldamiseks ja pakutavate hostinguteenuste võimalikult tõhusa toimimise tagamiseks.

2. Vaadeldavad ressursid identifitseeritakse URL-ide abil. Lisaks võidakse registreerida järgmist:

a) päringu saabumise aeg,

b) vastuse saatmise aeg,

c) kliendijaama nimi – identifitseerimine HTTP-protokolli kaudu,

d) teave HTTP-tehingu ajal ilmnenud vigade kohta,

e) kasutaja poolt eelnevalt külastatud lehekülje URL-aadress (referer link), juhul kui juurdepääs veebilehele toimus lingi kaudu,

f) teave teie brauseri kohta,

g) teave IP-aadressi kohta.

3. Ülaltoodud andmeid ei seostata konkreetsete lehekülgede vaatamisega seotud isikutega.

4. Neid andmeid kasutatakse üksnes serveri haldamiseks.

5. Andmete avalikustamine

a. Andmeid avaldatakse kolmandatele isikutele ainult seaduses sätestatud piirides.

b. Andmeid, mis võimaldavad füüsilise isiku tuvastamist, edastatakse ainult selle isiku nõusolekul.

c. Operaator võib olla kohustatud esitama veebisaidi poolt kogutud teavet volitatud asutustele seadusliku taotluse alusel taotluse raames.

6. Küpsiste haldamine – kuidas nõusolekut praktikas anda ja tagasi võtta?

1. Kui te ei soovi küpsiseid saada, saate muuta oma brauseri seadeid. Me sätestame, et autentimisprotsesside, turvalisuse ja kasutaja eelistuste säilitamiseks vajalike küpsiste keelamine võib takistada ja äärmuslikel juhtudel muuta veebisaitide kasutamise võimatuks

2. Küpsiste seadete haldamiseks valige oma veebilehitseja/süsteem alljärgnevast nimekirjast ja järgige juhiseid:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

Teave veebipõhise vaidluste lahendamise kohta vastavalt artikli 14 lõikele 1 ODR (veebipõhine vaidluste lahendamine)

Euroopa Komisjon annab tarbijatele võimaluse lahendada e-kaubanduse vaidlusi artikli 14 lõike 1 alusel ODR (veebipõhine vaidluste lahendamine), ühel platvormil. Platvorm (http://ec.europa.eu/consumers/odr) on koht, kus tarbijad saavad püüda jõuda kohtuvälise kokkuleppeni internetiostudest ja teenuslepingutest tulenevate vaidluste lahendamiseks.