Политика за поверителност на уебсайта www.watchmark.com

1. Обща информация

1. операторът на услугата Watchmark е AMPLITON Specialist Practices for Hearing Prosthetics Grzegorz Dubrowski.

2. Службата използва следните методи за получаване на информация за потребителите и тяхното поведение:

a. Чрез доброволно въведената във формулярите информация.

б. Чрез съхраняване на файлове с бисквитки (т.нар. „бисквитки“) в крайните устройства.

в. Чрез събиране на логове на уеб сървъра от хостинг оператора AMPLITON Specjalistyczne Gabinety Protetyki Słuchu Grzegorz Dubrowski, функциониращ под адреса Watchmark.pl

2. Информация във формуляри
1. Услугата събира информация, предоставена доброволно от потребителя.

2. Услугата може също така да запазва информация за параметрите на връзката (времеви печат, IP адрес).

3. Данните във формуляра няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен със съгласието на потребителя.

4. Данните, посочени във формуляра, могат да представляват набор от потенциални клиенти, регистрирани от оператора на услугата в регистъра, воден от Главния инспектор за защита на личните данни.

5. Данните, предоставени във формуляра, се обработват за целите, произтичащи от функцията на конкретния формуляр, напр. за извършване на процеса на заявка за услуга или търговски контакт.

6. Данните, въведени във формулярите, могат да бъдат предавани на субекти, които извършват технически определени услуги – по-специално това се отнася до предаването на информация за притежателя на регистриран домейн на субекти, които са оператори на интернет домейни (преди всичко Научната и академична компютърна мрежа на НАПК), служби, обслужващи плащания, или други субекти, с които операторът на услугата си сътрудничи в тази област. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

3. Информация за бисквитките
1. Уебсайтът използва „бисквитки“.

2. Бисквитките са компютърни данни, по-специално текстови файлове, които се съхраняват в крайното устройство на потребителя на услугата и са предназначени за използване на уебсайтовете на услугата. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който идват, времето на съхраняването им в крайното оборудване и уникален номер.

3. Субектът, който поставя на крайното оборудване на потребителя на услугата бисквитки и има достъп до тях, е операторът на услугата.

4.Бисквитките се използват за следните цели:

а) създаване на статистически данни, които помагат да се разбере как Потребителите на уебсайтове използват уебсайтове, което дава възможност за подобряване на тяхната структура и съдържание;

б) Поддържане на сесия на Потребителя на Уебсайта (след влизане в него), благодарение на което на Потребителя не се налага да въвежда отново потребителско име и парола на всяка подстраница на Уебсайта;

в) Определяне на потребителски профил с цел показване на персонализирани материали в рекламни мрежи, по-специално в мрежата на Google.

5. В Уебсайта се използват два основни вида „бисквитки“: „сесийни“ (сесийни бисквитки) и „постоянни“ (постоянни бисквитки). (постоянни бисквитки). Бисквитките „сесия“ са временни файлове, които се съхраняват в крайното оборудване на потребителя до излизането му от сайта, напускането му или изключването на софтуера (уеб браузъра). „Постоянните“ бисквитки се съхраняват в крайното оборудване на Потребителя за времето, посочено в параметрите на бисквитките, или докато не бъдат изтрити от Потребителя.

6. Софтуерът за сърфиране в интернет (интернет браузър) обикновено позволява по подразбиране съхраняването на „бисквитки“ в крайното оборудване на потребителя. Потребителите на Уебсайта могат да променят настройките си в това отношение. Интернет браузърът дава възможност за изтриване на „бисквитките“. Възможно е също така да блокирате автоматично бисквитките. Подробна информация по този въпрос се съдържа в помощта или документацията на интернет браузъра.

7. Ограниченията на използването на „бисквитки“ могат да засегнат някои от функционалностите, налични на Уебсайта.

8. Бисквитките, които се поставят в крайното оборудване на потребителя на услугата и се използват, могат да бъдат и от рекламодатели и партньори, които си сътрудничат с оператора на услугата.

9. Препоръчваме ви да прочетете политиките за поверителност на тези компании, за да се запознаете с принципите на използване на бисквитки, използвани в статистиката: Политика за поверителност на Google Analytics

10. Бисквитките могат да се използват от рекламни мрежи, по-специално от Google, за показване на реклами, съобразени с използването на Уебсайта от Ваша страна. За тази цел те могат да съхраняват информация за навигационния път на потребителя или за времето, прекарано на определена страница.

11. Що се отнася до информацията за предпочитанията на потребителя, събирана от рекламната мрежа на Google, потребителят може да преглежда и редактира информацията, получена от „бисквитките“, като използва следния инструмент: https://www.google.com/ads/preferences/.

4. Дневници на сървъра

1. Информацията за определено потребителско поведение подлежи на регистриране на сървърно ниво. Тези данни се използват изключително за администриране на услугата и за осигуряване на най-ефективното функциониране на предоставените хостинг услуги.

2. Преглежданите ресурси се идентифицират чрез URL адреси. Освен това могат да се записват следните данни:

а) Време на пристигане на заявката,

б) Време на изпращане на отговора,

в) Името на клиентската станция – идентификация чрез протокола HTTP,

г) Информация за грешките, възникнали по време на HTTP транзакцията,

д) URL адрес на страницата, която потребителят е посетил преди това (референтна връзка), в случай че достъпът до уебсайта е осъществен чрез връзка,

е) Информация за вашия браузър,

ж) информация за IP адреса.

3. Горните данни не са свързани с конкретни лица, които разглеждат страниците.

4. Тези данни се използват единствено за целите на администрирането на сървъра.

5. Разкриване на данни

a. Данните се разкриват на трети страни само в рамките на закона.

б. Данни, позволяващи идентифицирането на физическо лице, се предоставят само със съгласието на това лице.

в. От Оператора може да се изиска да предостави информация, събрана от Уебсайта, на упълномощени органи въз основа на законни искания в рамките на обхвата на искането.

6. Управление на „бисквитките“ – как да давате и оттегляте съгласие на практика?

1. Ако не желаете да получавате бисквитки, можете да промените настройките на браузъра си. Уточняваме, че деактивирането на „бисквитките“, необходими за процесите на удостоверяване на автентичността, сигурността, поддържането на потребителските предпочитания, може да затрудни и в краен случай да направи невъзможно използването на уебсайтовете

2. За да управлявате настройките си за бисквитки, изберете браузъра/системата си от списъка по-долу и следвайте инструкциите:

a. Internet Explorer

б. Chrome

в. Safari

г. Firefox

д. Opera

е. Android

ж. Safari (iOS)

з. Windows Phone

i. Blackberry

Информация за онлайн решаване на спорове съгласно член 14, параграф 1 ODR (Online Dispute Resolution)

Европейската комисия предоставя на потребителите възможността да разрешават спорове, свързани с електронната търговия, в съответствие с член 14, параграф 1, чрез ОРС (онлайн решаване на спорове), на една от платформите. Платформата (http://ec.europa.eu/consumers/odr) служи като място, където потребителите могат да се опитат да постигнат извънсъдебни споразумения по спорове, произтичащи от онлайн покупки и договори за услуги.